Activitatea clujust.ro instrument infracţional şi contravenţional

Prezentul material prezintă organelor de politie sesizare publică privind aplicarea prevederilor art. 2 pct. 1 raportat la art.3 lit b) din Legea nr 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Conform textului de lege menționat, săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice se sancționează cu amendă între 200 si 1000 lei;

  •  Calea instantei civile, având in vedere prevederile art 7 din O.U.G nr.80/2013 care mentioneaza ca “Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice ce se taxează cu 100 lei” este doar o facultativă şi nu suplineşte legea nr. 61/1991 şi Codul Penal
  • Art. 267 Cod Penal acoperă şi refuzul obligaţiilor în serviciu ori activitate ce revin în protejarea dreptului de a fi uitat.

Contextul:
De aproximativ 5  ani, un portal de internet cu domeniul clujust.ro este folosit într-o continuă defăimare la adresa unor inculpați sau oameni de afaceri de către un cetățean născut în zona Petroșani, cu reședința în județul Cluj, pe nume Golban Alin (foto).

Pe portalul respectiv construit pe platformă WordPress, numitul Golban Alin nu se semnează, nu prezintă portalul precum un site personal, însă la adresă de contact nu găsim decât un email, nici măcar un număr de telefon.

Cu toate acestea și pe mine și pe alți cetățeni, pentru episoade demult apuse, în spirit de justițiar numitul Golban Alin ne califică într-un limbaj trivial drept,, țepari, excroci,…”.
Mi-am tot pus problema ce replică să-i dau public acestui individ fără a comite păcatul defăimării, pentru că aprofundând între timp alte studii – cursuri teologice protestante, am aflat că defăimarea este un păcat definit clar de sf. apostol Paul.

Și deci este foarte ingrat și greu să oferi un drept la replică și chiar mai greu să exerciți o anchetă de blog în a te apăra de atacurile mizerabile și să eviți defăimarea. Însă atunci când cunoaștem existența unei infracțiuni și acțiuni delictuale pe care o arătăm public, nu comitem defăimare, desigur respectând legea și la un moment dat dreptul de a fi uitat, drept fundamental ocrotit de Uniune, drept pe care mai sus numitul nu î-l respectă în ceea ce privește trecutul lui Marius Leontiuc, trecutul meu și al altora. Faptul că Golban este administrator de web clujust.ro, am aflat de pe facebook, iată:

Acțiune și delict:
Primul lucru care mi-a dat de gândit(, după ce numitul Golban Alin a refuzat să-mi respecte dreptul de a fi uitat protejat de regulamentele UE și m-a defăimat din nou,) î-l constituie aglomerația de bannere publicitare pe portalul clujust.ro și mare mi-a fost surpinderea să observ că portalul e înscris și deservit de o persoană fizică. Iată și dovada:

Am privit și traficul contorizat de Google Analytics și am aflat că av em de a face cu un portal demn de invidiat, cu mulți cititori, care în 5 ani a produs peste 1 milion de euro doar din bannere.

Acolo vedem publicitate directă, publicitate ADS: Google Adsense, Trypo și altele, chiar și un formular de plată electronică.
Ce este interesant, că nu asistăm la un mijloc de exprimare a dreptului la convingere și opinie, ci la un mijloc de a face bani, la o activitate de editorialism comercial dovedit prin multitudinea bannerelor. Această activitate comercială ocolește însă sistemul de stat, sistemul bugetar și cel de comerț.

 

Am să fac referire la două articole din Constituție, ca să nu mi se replice că nu m-am documentat:
Libertatea de exprimare ARTICOLUL 30
„(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.

Dreptul la informaţie ARTICOLUL 31
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.
(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.
(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică.”

Deci libertatea de exprimare are totuși o limită, ea nu poate prejudicia demnitatea unei persoane. Atunci când pe google caut numele  de familie și găsesc doar etichete de tip „țepar, escroc,..” deși am plătit trecutul și socotelile cu statul s-au încheiat, nu cumva demnitatea publică este amputată de niște cetățeni care acționează cu suveranitate în nume propriu?

Aceste portaluri ce simulează publicații au un singur scop ÎNDEMNUL PUBLIC , la ură de clasă față de foști inculpați ,sau chiar religioasă, incitarea la discriminare față de un liberat condiționat cu dizabilitatea condamnării din trecut. Acestea într-o rezoluție unică cu câștigul din bannere afițate pe fundalul acestor propagande, câștig care depășește 1 milion de euro și care a ocolit sistemul de stat la impozitare, impunere, contributivitate.

În momentul în care câștigăm bani din afișare de bannere nu mai exercităm exprimare liberă ci o activitate comercială. Meseria sau ocupația de editor se desfășoară în conformitate cu legea, și este ocupație ce necesită minim de calificare când privește obținerea de câștig.

Administrarea unui site aflat pe un domeniu implică o calitate de funcționar privat de ADMINISTRATOR ce atrage exercițiul serviciului remunerat sau nu de administrator web. Administratorul de web are obligații de activitate (asimilate în serviciu) de a respecta dreptul de a fi uitat și de asemenea protecția mărcilor și datele personale.

Potrivit Art. 297 Cod Penal Abuzul în serviciu dispune că:
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.
iar potrivit art. 308 Cod Penal (1)„ Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.
(2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.”

De asemenea potrivit art. 369 Cod Penal – Incitarea la ură sau discriminare „Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.” Numitul Golban Adrian incită publicul la ură împotriva mea ca fost inculpat, încercând să mă stigmatizeze și pe viitor ca o pedeapsă suplimentară pe viață, prin amputarea dreptului la demnitate, prin propria sa voință.

Astfel îmi pun serios întrebarea dacă nu cumva clujust.ro este un focar de evaziune, de corupție, de încrengături subterane în care sistemul de stat este ocolit, o portavoce a unui așa zis editor care pretinde că are justiția clujeană la picioarele sale. Voi reveni pe acest subiect, fiind în temă, Golban Alin fiind unul dintre cei care mi-au lăsat de înțeles că ar trebui să apelez la el în timpul procesului. În fotografiile sale pe rețele sociale î-l vedem susținând conferințe, înconjurat de magistrați, totul în numele publicației fantomă CLUJUST. Și totuși cum de un astfel de editor polarizează magistrați în jurul său fără CIF, CUI, SRL, PFA,…?

Numele meu este asociat pe google de către clujust.ro cu tot felul de etichete oribile. Potrivit art. 2 pct. 1 raportat la art.3 lit b) din Legea nr 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice se sancționează cu amendă între 200 si 1000 lei. ICCJ a statuat deja în materie penală şi contravenţională că paginile de internet constituie spaţiu public.

Pe mai sus numitul l-am somat prin email şi public să inceteze activitatea sa delictuală şi ilegală care mă prejudiciază.

Astfel i-am pus în vedere să elimine numele si prenumele meu din website-ul său.
In fapt pe websiteul său  apare numele meu in conjunctura unor fapte penale pentru care am raspuns in fata legii.
De plano, nimeni nu poate fi condamnat pentru o fapta penală decât in conditiile legii si doar de catre autoritatile competente. nu am fost condamnat la alienarea imaginii, si nu pot fi condamnat pe viata la oprobiu public.

Potrivit art. 30 Constitutie alin. (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine.
Potrivit dispoziţiilor art. 17 REGULAMENTUL (UE) 2016/679,UE Regulamentul general privind protectia datelor
“Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)”

(1) Persoana vizata are dreptul de a obţine din partea operatorului Stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a sterge datele cu caracter personal fara întârzieri nejustificate în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
=> Articolul: 12, 15, 19
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) persoana vizata îsi retrage consim?amântul pe baza caruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
(c) persoana vizata se opune prelucrarii în temeiul articolului 21 alineatul (1) ?i nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea sau persoana vizata se opune prelucrarii în temeiul articolului 21 alineatul (2);
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
=> Articolul: 18
(e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatiei legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul;

Potrivit ICCJ numele si prenumele unei persoane sunt date cu caracter personal.
,,In interpretarea si aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 si art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, numele si prenumele unei persoane reprezinta informatii referitoare la date cu caracter personal, indiferent daca, intr-o situatie data, sunt sau nu suficiente pentru identificarea persoanei.
In cazul cererilor de liber acces la informatii de interes public intemeiate pe dispozitiile Legii nr. 544/2001, atunci cand informatiile de interes public si informatiile cu privire la datele cu caracter personal sunt prezente in cuprinsul aceluiasi document, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiilor, accesul la informatiile de interes public se realizeaza prin anonimizarea informatiilor cu privire la datele cu caracter personal; refuzul de acces la informatiile de interes public, in conditiile in care informatiile cu privire la datele personale sunt anonimizate, este nejustificat.
Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila.
Pronuntata in sedinta publica din data de 7 decembrie 2015“

Prin urmare in temeiul dreptului de a fi uitat, era de lege sa steargă numele si prenumele meu din articolele sale din taguri si orice evidente din website.
Ridic pretentii de 1000 Euro/zi in care numele meu continua sa apara pe websiteurile sale, din momentul primirii de catre acesta a emailului cu somare. Chiar acesta confirmă într-un articol primirea emailului.

Marius Leontiuc .

One comment

  1. […] Arhitectul M Leontiuc a solicitat pe această bază administratorului unui portal de ştiri juridice, să îndepărteze articolele despre procesul şi condamnarea sa. ML a invocat dreptul la viaţă privată şi dreptul la uitare. Acesta a scris pe portalul său de ştiri, că şi-a ispăşit pedeapsa şi că are dreptul la o nouă şansă. Citiţi aici […]

    Like

Reply ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.