Premierul României, săvârșind 3 infracțiuni în direct

Premierul României, domnul Ludovic Orban  a afirmat în cadrul unei emisiuni următorul îndemn public

„rugămintea mea personală pentru toți cetățenii, să NU ȚINĂ CONT DE DECIZIILE CURȚII CONSTITUȚIONALE…”

Respectarea obligativității deciziilor CCR reprezintă o obligație în serviciu a premierului, obligație stabilită de Constituție la art 147 al.(4) Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor. Cum premierul nu a respectat norma obligatorie a săvârșit prin comunicatul său fapta de abuz în serviciu, prin îndeplinirea atribuțiilor contrar legii.

Potrivit Art 324 Codul Penal | Instigarea publică și apologia infracțiunilor Fapta de a îndemna publicul prin grai, scris sau prin orice alte mijloace, de a nu respecta legile, ori de a săvârși fapte ce constituie infracțiuni, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat. Dacă fapta prevăzută în alin. 1 este săvârșită de un funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat ori de către o persoană dintre cele prevăzute în art. 160, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat.

Premierul a îndemnat prin viu grai și mijloc televizat publicul la nesocotirea și nerespectare art. 147 al. 4 Constituție, săvârșind infracțiunea de apologie a infracțiunilor în forma prevăzută de art. 324 al. 1 și 2 Cod Penal.

În aceeași rezoluție derivă și infracțiunea consecință de incitare la nerespectarea hotărîrilor judecătorești de către funcționari, judecători sau orice alt cetățean.

Mai jos proba video

și mai știm

Mihai Vijdean ziaruldebanat.ro Serbia

Notă: prin acest material nu dorim să facem lobby vreunei formațiuni politice, fiind descoperită o faptă penală la cel mai înalt nivel, în opinia mea liber exprimată. Făptuitorul beneficiază de prezumția de nevinovăție, materialul reprezentând doar o convingere și opinie ce se exprimă liber.

Reply ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.